Skočit na navigaci | Skočit na obsahTiny navigation:

Domů > Ceny


Ceny

Při poskytování právních služeb účtujeme druhy odměn ve smyslu advokátního tarifu. Osvědčilo se používání zejména hodinových sazeb odměn, přičemž jsou však využívány i další druhy jako odměna paušální, odměna mimosmluvní, odměna s podílem na hodnotě věci a odměny kombinované. U běžně používané hodinové odměny jsou aplikovány hodinové sazby zpravidla do 3000,- Kč / hod.. Sazba se odvíjí od celkové věcné i časové náročnosti věci, použití cizího jazyku či práva, toho, zda klient požaduje trvalé zastupování ve všech věcech či zastoupení v jednotlivých případech, event. toho, zda právní služba bude poskytována v sídle advokáta či se předpokládají časově náročné úkony mimo toto sídlo, zda půjde o týmovou právní službu apod..

Ke všem druhům odměn jsou připočítávány vynaložené hotové výdaje a DPH v zákonné výši.

Používání výše uvedené odměny pak umožňuje stanovit i případné sazby náhrad za ztráty času při jednotlivých úkonech právní služby, případně i sazby za činnosti, které přímo právní službou nejsou, ale jsou nezbytnými administrativními činnostmi a užití částky příslušné hodinové sazby by neodpovídalo odborným nárokům na tuto činnost. Klient je průběžně informován o stavu jeho věci a o činnostech pro něj jednotlivými právníky advokátní kanceláře vykonané. Zpravidla je požadováno i složení příslušné zálohy na poskytované právní služby.