Skočit na navigaci | Skočit na obsahTiny navigation:

Domů


O nás

Advokátní kancelář byla založena v roce 1992. Původní sídlo kanceláře bylo v Ostravě, ul. 28. října 150, později Ostrava , Na Hradbách 18, nyní Sokolská tř. 451/11, 702 00 Ostrava. Kancelář má pobočku v Kozmicích, Budovatelská 522/34, 747 11

Zaměření

Poskytujeme právní služby v širokém spektru platného práva na území ČR, a to jak fyzickým, tak právnickým osobám. Základem jsou právní služby v oblasti práva civilního, zejména občanského a obchodního a v oblasti práva trestního. Kromě obecné agendy řešíme problémy spojené s vymáháním dluhů právnických a fyzických osob, převody nemovitostí, zakládání obchodních společností včetně posouzení jejich stanov a řízení valných hromad. V oblasti trestního práva se dlouhodobě zabýváme obhajobami ve věcech obecné kriminality a trestních věcech souvisejících s podnikáním.

Poskytujeme právní služby i v dalších oblastech, jako je rodinné právo, právo konkurzní, stavební právo a zastupování ve věcech správního řízení obecně.

Máme praxi v zastupování před soudy všech stupňů, včetně soudu Ústavního, jakož i u evropských soudních institucí. Advokátní kancelář při trvalé spolupráci s daňovými a účetními specialisty je schopna zabezpečit potřebné právní služby i v této oblasti. Působíme také jako rozhodci podle zák. č 216/94 Sb. a správci konkurzních podstat.

Advokátní kancelář se při výkonu poskytování právních služeb důsledně řídí všemi pravidly, jež vyplývají ze stavovských povinností, vztahujících se k výkonu povolání advokáta v České republice, které jsou vydány Českou advokátní komorou, jakož i Etickými pravidly, které pro členské komory jsou přijaty v rámci Evropské unie jako Kodex chování advokátů Evropských společenství.